LEAF Bright chrome

(10 0026 61)

 

Our collection of flush plates cover both traditional design and fashion led styles to suit both commercial and domestic uses. We have a choice of styles that cover a wide selection of combinations in various colour consistent with the design for the Villas, resorts, hotels with 4-5 star standard and highrise building projects…

 


Bộ sưu tập Bảng Nút Nhấn gồm hai trường phái thiết kế hiện đại và cổ điển cả hai đều sử dụng cho việc thương mại hoặc nội địa. Chúng tôi có nhiều loại Bảng nút nhấn trong bộ sưu tập để tạo điểm nhấn về sự đa dạng màu sắc phù hợp với các thiết kế cho các Villas, Khu nghỉ dưỡng, Khách sạn têu chuẩn 4-5 sao và các dự án cao tầng…