Bộ Cấp Cơ Khí R24B

(R24B)
  • Sử dụng cho bồn nước sứ và nhựa, lắp đặt mới hoặc thay thế các thiết bị tương tự
  • Phiên bản chuẩn R24
  • Cơ chế hoạt động cơ khí
  • Điều chỉnh mực nước theo thiết kế
  • Kết nối với nguồn nước bằng khớp nối nhựa 1/2 và 15/16
  • Lưu lượng cấp: 0,5 l/s với áp lực 10 bar
  • Sử dụng với áp lực nước từ 1 bar đến 10 bar
  • Cấp nước bù theo tỉ lệ %

Sử dụng cho bồn nước sứ và nhựa, lắp đặt mới hoặc thay thế các thiết bị tương tự
Phiên bản chuẩn R24
Cơ chế hoạt động cơ khí
Điều chỉnh mực nước theo thiết kế
Kết nối với nguồn nước bằng khớp nối nhựa 1/2 và 15/16
Lưu lượng cấp: 0,5 l/s với áp lực 10 bar
Sử dụng với áp lực nước từ 1 bar đến 10 bar
Cấp nước bù theo tỉ lệ %