SỔ TAY NHÂN VIÊN

SỔ TAY NHÂN VIÊN

    Sổ tay nhân viên cung cấp các thông tin và các quy định về nội quy lao động của Công ty TNHH Siamp. Các cộng sự viên xem chi tiết trong tập tin bên dưới.

 

So tay nhan vien.pdf
 
Phòng Nhân Sự
CÔNG TY TNHH SIAMP