Bộ Cấp Cơ Khí Handy 93T

(HANDY 93T)
  • Đặc biệt dùng với nguồn nước không tinh khiết, nước biển…
  • Sử dụng cho bồn nước sứ và nhựa, lắp đặt mới hoặc thay thế các thiết bị tương tự
  • Cơ chế hoạt động cơ khí
  • Điều chỉnh mực nước theo thiết kế
  • Chiều cao bộ cấp điều chỉnh được
  • Kết nối với nguồn nước bằng khớp nối đồng hoặc nhựa
  • Lưu lượng chảy đạt 0,12 l/s với áp lực 3 bar
  • Sử dụng với áp lực nước từ 0,5 bar đến 8 bar
  • Chức năng chống chảy ngược
  • Cấp nước bù theo tỉ lệ %

 

Đặc biệt dùng với nguồn nước không tinh khiết, nước biển…
Sử dụng cho bồn nước sứ và nhựa, lắp đặt mới hoặc thay thế các thiết bị tương tự
Cơ chế hoạt động cơ khí
Điều chỉnh mực nước theo thiết kế
Chiều cao bộ cấp điều chỉnh được
Kết nối với nguồn nước bằng khớp nối đồng hoặc nhựa
Lưu lượng chảy đạt 0,12 l/s với áp lực 3 bar
Sử dụng với áp lực nước từ 0,5 bar đến 8 bar
Chức năng chống chảy ngược
Cấp nước bù theo tỉ lệ %