Bộ Xả Đơn Brio 571

(BRIO 571)
 • Sử dụng cho bồn nước sứ và nhựa, lắp đặt mới hoặc thay thế các thiết bị tương tự Chế độ xả đơn với lượng xả toàn bồn
 • Lực nhấn xả dưới 20N
 • Sử dụng với nút nhấn có chức năng khóa giữ nắp bồn nước từ Ø18mm đến Ø42mm với vòng đệm
 • Chiều cao bộ xả điều chỉnh được, mỗi lần 7.5mm
 • Biên độ dao động thích hợp của nút nhấn +/- 10mm
 • Chiều cao ống thoát tràn điều chỉnh được, mỗi lần 7.5mm
 • Lưu lượng xả mạnh (2,6 l/s), được sản xuất từ nhựa ABS, với thiết kế chắc chắn
 • Van xả được làm bằng vật liệu NR/EPDM hoặc silicone phù cho mọi nguồn nước (nước không tinh khiết, nước biển…)
 • Vòng đệm được làm bằng vật liệu Foam giúp ổn định và gắn kết tốt

 

  Sử dụng cho bồn nước sứ và nhựa, lắp đặt mới hoặc thay thế các thiết bị tương tự
  Chế độ xả đơn với lượng xả toàn bồn
  Lực nhấn xả dưới 20N
  Sử dụng với nút nhấn có chức năng khóa giữ nắp bồn nước từ Ø18mm đến Ø42mm với vòng đệm
  Chiều cao bộ xả điều chỉnh được, mỗi lần 7.5mm
  Biên độ dao động thích hợp của nút nhấn +/- 10mm
  Chiều cao ống thoát tràn điều chỉnh được, mỗi lần 7.5mm
  Lưu lượng xả mạnh (2,6 l/s), được sản xuất từ nhựa ABS, với thiết kế chắc chắn
  Van xả được làm bằng vật liệu NR/EPDM hoặc silicone phù cho mọi nguồn nước (nước không tinh khiết, nước biển…)
  Vòng đệm được làm bằng vật liệu Foam giúp ổn định và gắn kết tốt