GLOBE Bright chrome

(31 1846 10)

 

Bộ sưu tập Bảng Nút Nhấn gồm hai trường phái thiết kế hiện đại và cổ điển cả hai đều sử dụng cho việc thương mại hoặc nội địa. Chúng tôi có nhiều loại Bảng nút nhấn trong bộ sưu tập để tạo điểm nhấn về sự đa dạng màu sắc phù hợp với các thiết kế cho các Villas, Khu nghỉ dưỡng, Khách sạn têu chuẩn 4-5 sao và các dự án cao tầng…

 


Bộ sưu tập Bảng Nút Nhấn gồm hai trường phái thiết kế hiện đại và cổ điển cả hai đều sử dụng cho việc thương mại hoặc nội địa. Chúng tôi có nhiều loại Bảng nút nhấn trong bộ sưu tập để tạo điểm nhấn về sự đa dạng màu sắc phù hợp với các thiết kế cho các Villas, Khu nghỉ dưỡng, Khách sạn têu chuẩn 4-5 sao và các dự án cao tầng…