SỔ TAY HƯỚNG DẪN AN TOÀN


Sổ tay hướng dẫn an toàn sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về các nguy cơ có thể xảy ra sự cố, đồng thời đưa ra các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho mọi người. Vui lòng nhấn vào tên file bên dưới để xem nội dung chi tiết.
 
Safety book _ SIAMP Asean.pdf
 
Phòng Nhân Sự
CÔNG TY TNHH SIAMP