Bộ Cấp Thủy Lực Compact 100

(COMPACT 100)
 • Sử dụng cho bồn nước sứ và nhựa, lắp đặt mới hoặc thay thế các thiết bị tương tự
 • Hộp phao hổ trợ van đóng ổn định
 • Cơ chế hoạt động thủy lực
 • Điều chỉnh mực nước theo thiết kế
 • Hoạt động êm ái
 • Chức năng chống chảy ngược
 • Chức năng cấp nước bù theo tỉ lệ %
 • Kết nối với nguồn nước bằng khớp nối đồng hoặc nhựa với kích thước ren 1/2 & 3/8
 • Sử dụng ở nguồn nước áp lực thấp:
  - Từ 0,2 bar đến 5 bar
  - Lưu lượng xả: 0,25 l/s tại mức 3 bar
 • Sử dụng ở nguồn nước áp lực cao:
  - Từ 0,5 bar đến 16 bar
  - Lưu lượng xả: 0,15 l/s tại mức 3 bar
 • Dễ dàng điều chỉnh mực nước với phao và hộp phao bằng que điều khiển kép

Sử dụng cho bồn nước sứ và nhựa, lắp đặt mới hoặc thay thế các thiết bị tương tự
Hộp phao hổ trợ van đóng ổn định
Cơ chế hoạt động thủy lực
Điều chỉnh mực nước theo thiết kế
Hoạt động êm ái
Chức năng chống chảy ngược
Chức năng cấp nước bù theo tỉ lệ %
Kết nối với nguồn nước bằng khớp nối đồng hoặc nhựa với kích thước ren 1/2 & 3/8
Sử dụng ở nguồn nước áp lực thấp:
- Từ 0,2 bar đến 5 bar
- Lưu lượng xả: 0,25 l/s tại mức 3 bar
Sử dụng ở nguồn nước áp lực cao:
- Từ 0,5 bar đến 16 bar
- Lưu lượng xả: 0,15 l/s tại mức 3 bar
Dễ dàng điều chỉnh mực nước với phao và hộp phao bằng que điều khiển kép