Bộ Cấp Thủy Lực Compact 99B

(COMPACT 99B)
  • Sử dụng cho bồn nước sứ và nhựa, lắp đặt mới hoặc thay thế các thiết bị tương tự
  • Cơ chế hoạt động thủy lực
  • Điều chỉnh mực nước theo thiết kế
  • Hoạt động êm ái
  • Chức năng chống chảy ngược
  • Kết nối với nguồn nước bằng khớp nối đồng hoặc nhựa
  • Chiều cao 282MM
  • Sử dụng với áp lực nước từ 0,5 bar đến 16 bar
  • Chức năng cấp nước bù theo tỉ lệ %

Sử dụng cho bồn nước sứ và nhựa, lắp đặt mới hoặc thay thế các thiết bị tương tự
Cơ chế hoạt động thủy lực
Điều chỉnh mực nước theo thiết kế
Hoạt động êm ái
Chức năng chống chảy ngược
Kết nối với nguồn nước bằng khớp nối đồng hoặc nhựa
Chiều cao 282MM
Sử dụng với áp lực nước từ 0,5 bar đến 16 bar
Chức năng cấp nước bù theo tỉ lệ %