Bộ Xả Đôi MSE Long Range LFV

(LFV)

  • MSE cao
  • Đế nhấn xả xoay linh hoạt
  • Hai chế độ xả tiết kiệm nước
  • Lưu lượng xả mạnh
  • Điều chỉnh được lượng nước xả nhỏ và lượng nước xả lớn
  • Điều chỉnh được mực nước tồn trong bồn
  • Lực nhấn xả dưới 20N
  • Sử dụng cho cầu 2 khối

 

 

MSE cao
Đế nhấn xả xoay linh hoạt
Hai chế độ xả tiết kiệm nước
Lưu lượng xả mạnh
Điều chỉnh được lượng nước xả nhỏ và lượng nước xả lớn
Điều chỉnh được mực nước tồn trong bồn
Lực nhấn xả dưới 20N
Sử dụng cho cầu 2 khối