Bộ Xả Đôi Optima 60

(OPTIMA 60)
  • Sử dụng cho bồn nước sứ và nhựa, lắp đặt mới hoặc thay thế các thiết bị tương tự
  • Hai chế độ xả tiết kiệm nước
  • Lực nhấn xả dưới 20N
  • Chiều cao bộ xả điều chỉnh được, mỗi lần 12mm
  • Chiều cao ống thoát tràn điều chỉnh được, mỗi lần 4mm
  • Điều chỉnh được lượng nước xả nhỏ và lượng nước xả lớn
  • Điều chỉnh được mực nước tồn trong bồn
  • Lưu lượng xả mạnh (2,75 l/s), được sản xuất từ nhựa ABS, với thiết kế chắc chắn
  • Van đóng được làm bằng silicone, phù hợp cho mọi nguồn nước (nước không tinh khiết, nước biển…)
  • Vòng đệm được làm bằng vật liệu SBR/ Foam giúp ổn định và gắn kết tốt

Sử dụng cho bồn nước sứ và nhựa, lắp đặt mới hoặc thay thế các thiết bị tương tự
Hai chế độ xả tiết kiệm nước
Lực nhấn xả dưới 20N
Chiều cao bộ xả điều chỉnh được, mỗi lần 12mm
Chiều cao ống thoát tràn điều chỉnh được, mỗi lần 4mm
Điều chỉnh được lượng nước xả nhỏ và lượng nước xả lớn
Điều chỉnh được mực nước tồn trong bồn
Lưu lượng xả mạnh (2,75 l/s), được sản xuất từ nhựa ABS, với thiết kế chắc chắn
Van đóng được làm bằng silicone, phù hợp cho mọi nguồn nước (nước không tinh khiết, nước biển…)
Vòng đệm được làm bằng vật liệu SBR/ Foam giúp ổn định và gắn kết tốt