Bộ cấp cơ khí

R24
  • Bộ cấp thủy lực điều chỉnh chiều cao
  • Sử dụng với áp lực nước: Từ 0,1Kg/cm2 đến 5Kg/cm2

Sử dụng cho bồn nước sứ và nhựa, lắp đặt mới hoặc thay thế các thiết bị tương tự
Phiên bản chuẩn R24
Cơ chế hoạt động cơ khí
Điều chỉnh mực nước theo thiết kế
Kết nối với nguồn nước bằng khớp nối nhựa 1/2 và 15/16
Lưu lượng cấp: 0,5 l/s với áp lực 10 bar
Sử dụng với áp lực nước từ 1 bar đến 10 bar
Cấp nước bù theo tỉ lệ %