Bộ xả đôi

MSE LTV
  • Sử dụng cho cầu 2 khối, phù hợp với tất cả các thương hiệu 
  • Hai chế độ xả tiết kiệm nước 3L và 6L
  • Điều chỉnh được lượng nước xả 
  • Điều chỉnh được chiều cao ống thoát tràn 
  • Lưu lượng xả mạnh 
  • Đế nút nhấn xoay linh hoạt 
  • Lực nhấn xả dưới 20N

MSE cao
Ống thoát tràn điều chỉnh được
Đế nhấn xả xoay linh hoạt
Hai chế độ xả tiết kiệm nước
Lưu lượng xả mạnh
Điều chỉnh được lượng nước xả nhỏ và lượng nước xả lớn
Điều chỉnh được mực nước tồn trong bồn
Lực nhấn xả dưới 20N
Sử dụng cho cầu 2 khối