Nút nhấn đơn BT40 LEVER

(BT40 LEVER)
  • Nút nhấn đơn
  • Dùng cho xả đơn
  • Có chức năng giữ nắp bồn nước từ Ø18mm đến Ø40mm với vòng đệm