Bộ cấp cơ khí điều chỉnh chiều cao

93T
  • Bộ cấp cơ khí điều chỉnh chiều cao
  • Sử dụng với áp lực nước: Từ 0,1Kg/cm2 đến 8Kg/cm2

 

Đặc biệt dùng với nguồn nước không tinh khiết, nước biển…
Sử dụng cho bồn nước sứ và nhựa, lắp đặt mới hoặc thay thế các thiết bị tương tự
Cơ chế hoạt động cơ khí
Điều chỉnh mực nước theo thiết kế
Chiều cao bộ cấp điều chỉnh được
Kết nối với nguồn nước bằng khớp nối đồng hoặc nhựa
Lưu lượng chảy đạt 0,12 l/s với áp lực 3 bar
Sử dụng với áp lực nước từ 0,5 bar đến 8 bar
Chức năng chống chảy ngược
Cấp nước bù theo tỉ lệ %